قدرت درون| دانلود کتاب صوتی و سمینار موفقیت و قانون جذب

سمینار آرزوی تو دستور توست

سخنران کوین ترودو؛ یاد بگیرید که چطور می توانید به هر آرزویی که دارید برسید

آشنایی با کوین ترودو

کوین ترودو

کوین ترودو نویسنده، سخنران، کار آفرین و مشاور موفقیت است. وی در کتاب ها و سمینارهایش از راز های گروه های برتر جهان مانند فراماسونری پرده برداری می کند و به مردم می آموزد که چگونه هر فردی می تواند به هر آرزویی که دارد برسد.
مشاهده آثار وی

تماس با پشتیبانی